filip.cervenka@post.cz

Brno, Lipová 41a

@cervenka.filip

Ing. Filip Červenka

Je doktorandem na Ekonomicko-správní fakultně Masarykovy univerzity v Brně a také vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze. Ve své práci se zaměřuje na výzkum ekonomické nerovnosti, včetně příčin, důsledků a možných řešení tohoto fenoménu. Soustředí se design dotazníkových experimentů a metody difference-in-differences.

V rámci svého působení na Ekonomicko-správní fakultě vyučuje základní kurz Mikroekonomie a navazující kurz Makroekonomie. Vede bakalářské práce, oponuje bakalářské a diplomové práce a účastní se stáních závěrečných zkoušek. Je autorem řady výzkumných publikací včetně několika zpráv zpracovaných pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.