Prezentace na konferencích a odborných seminářích

 • 28/7/2023 Economic Science Association (ESA) World meeting: Perceived wealth inequality and its effects (University of Lyon, France)
 • 24/5/2023  UEK internal research seminar: Economic inequality and its economic policy implications (University of Economics, Krakow)
 • 2/7/2023 Masaryk University Economic Seminars (MUES) Internal Lunch Seminars: Wealth inequality survey experiment (Masarykova Univerzita, Brno)
 • 8/3/2023 RILSA Research seminar (RSS): Vnímání majetkové nerovnosti v České republice a jeho důsledky (Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, Praha)
 • 1/11/2022 MUNI PhD Conference: Inequality and anti-system parties during the COVID-19 pandemic (Masarykova Univerzita, Brno)
 • 7/9/2022 Mezinárodní vědecká konference Hospodářská politika: Economic inequality and support for anti-system parties (Vysoká Škola PRIGO, Havířov)
 • 12/8/2021 Masaryk University Economic Seminars (MUES) Internal Lunch Seminars: Economic inequality and anti-system parties (Masarykova Univerzita, Brno)

Pedagogická činnost

 • vyučující Cvičení z makroekonomie; navazujícího na magisterského předmětu Makroekonomie II na Ekonomicko-správní fakultě MUNI v Brně (jarní semestr 2023)
 • školitel Teze bakalářské práce; vedoucí bakalářských závěrečných prací v rámci na Ekonomicko-správní fakultě MUNI v Brně (od jarního semestru 2023)
 • vyučující Makroekonomie I; semináře základního kurzu pro bakalářské studenty na Ekonomicko-správní fakultě MUNI v Brně (jarní semestr 2021)
 • vyučující Mikroekonomie I; semináře základního kurzu pro bakalářské studenty na Ekonomicko-správní fakultě MUNI v Brně (podzimní semestr 2020)
 • absolvent kurzu Základy vysokoškolské pedagogiky pro doktorandy; organizovaného CERPEK MUNI v Brně (podzimní semestr 2020)

Vědecké a výzkumné publikace

Vytvořte si webové stránky zdarma!