Od října 2020

Výzkumný pracovník VÚPSV

Člen výzkumného týmu

Výzkumný ústav práce a sociálních věcí

Práce na projektu zadaném MPSV. Úprava a čištění dat, aplikace vybraných metod (model logistické regrese, dekompozice příjmové nerovnosti a další) interpretace výsledků a tvorba závěrečných zpráv.


Od září 2019

Doktorand na katedře ekonomie

Prezenční student doktorského programu

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Vedení výuky na seminářích mikroekonomie a makroekonomie, tvorba testových sad, opravy testů, příprava studijních materiálů. Výzkum v rámci disertační práce.


Duben 2018 až září 2019

Payroll administrator

Administrace mezd - zkrácený úvazek

Kiwi.com, spol. s.r.o.

Příprava mzdových podkladů, řešení dotazů zaměstnanců, vyřizování dokumentů pro roční zúčtování a daňové slevy, tvorba reportů pro management.


Září 2017 až březen 2018

Junior konzultant EY

Účetní audit - stáž

Ernst & Young, s.r.o.

Podpora auditových týmů. Validace účetních deníků, úpravy velkých objemů dat. Tvorba dokumentů pro dílčí analýzy (majetku, zisku a ztráty, mezd a další).


Září 2017 až červen 2019

Magisterské studium

Prezenční studium na vysoké škole

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Studium oboru Hospodářská politika a správa. Ukončeno závěrečnou prací na téma programu Zaměstnavatele poslední instance.


Září 2014 až květen 2017

Bakalářské studium

Prezenční studium na vysoké škole

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity

Studium oboru Hospodářská politika a správa. Ukončeno závěrečnou prací na téma sociálního zabezpečení a příjmové nerovnosti.