MPSV chce rozšířit projekt Housing First, který už dříve uspěl v Brně

05.02.2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí vyčlení v roce 2019 celkem 150 milionů korun na rozšíření projektu "Housing first". Chce pomoci lidem v bytové nouzi, kteří by vlastními silami na bydlení nedosáhli. Projekt už byl dříve úspěšně zaveden ve městě Brně.

ŠÍŘENÍ KONCEPTU HOUSING FIRST

V první polovině ledna vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí tiskovou zprávu, ve které uvádí, že poskytne 150 milionů korun na šíření konceptu "Housing first" - Bydlení především. O dotaci se budou moci ucházet nejen obce, ale i neziskové organizace nebo organizace zřizované obcemi. Projekt Housing first slouží lidem, kteří jsou v akutní bytové nouzi a jejich situace je tak vážná, že bez další pomoci nemají žádnou reálnou šanci získat soukromé nebo městské bydlení. 

Teprve po zajištění střechy nad hlavou jako základní lidské potřeby se jim pak otevírá možnost vypořádat se s ostatními životními problémy, se kterými bojují. Tisková zpráva MPSV jmenovitě zmiňuje projekt z města Brna: "Rapid Re-Housing ukázal, že 96% rodin, kterým bylo poskytnuto bydlení, je schopno řádně platit nájem a bydlení si tak udržet," uvádí text ministerstva. 

ÚSPĚŠNÝ PROJEKT APLIKOVANÝ V BRNĚ

Projekt typu "Housing first" byl v Brně zaveden ještě v minulém volebním období a jeho výsledky důkladně analyzovali výzkumníci z Ostravské univerzity. Z celkových 50 rodin, které byly do projektu zahrnuty, se 48 podařilo bydlení udržet i po roce a tři čtvrtě z nich dokonce bydlely bez dluhů na nájemném. Došlo také ke zlepšení zdravotního stavu (fyzického i psychického) zapojených lidí a dokonce se zlepšily i výsledky dětí ve škole. Kromě výrazného posunu v kvalitě života ale došlo i k velkým úsporám ve veřejných rozpočtech. 

Jak je to možné? Výrazně se zvýšila šance, že si lidé udrží práci, rodinám se vrátily dvě děti z ústavní péče, čtyři děti z pěstounské péče a v případě deseti dalších se podařilo zabránit jejich odebrání. Domácnosti navíc regulérně platí nájemné a to se vrací zpátky městu. Dohromady ještě s dalšími faktory to znamená, že každá rodina ušetřila veřejným rozpočtům náklady ve výši třicet jedna tisíc korun. Dohromady to za sledované období bylo 1,5 milionu korun. 

ŠANCE V OSTATNÍCH MĚSTECH A NEJISTÁ BUDOUCNOST V BRNĚ

Na jedné straně jsou důkazy o dobrém fungování projektu a nové peníze vyčleněné Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho další rozšíření. Na druhé straně jsou však politické tlaky na jeho ukončení přímo ve městě Brně. Novou koalici zvolenou v komunálních volbách na podzim 2018 totiž vede Markéta Vaňková z ODS, která se k projektu vyjadřovala odmítavě a zapojené rodiny si podle ní pomoc nezasloužily. 

Přestože projekt má nesporně pozitivní výsledky a (díky zapojení partnerů) vyšlo spolufinancování města Brna jen na 150 tisíc korun, může navzdory všem racionálním argumentům dojít k jeho ukončení. Ve výsledku se tak může stát, že úspěšný projekt Housing first se bude dál šířit po celé republice, zatímco ve městě, které bylo jeho průkopníkem, zanikne.  


Další články na blogu NaRovinu: 


Zdroje: 

Vytvořte si webové stránky zdarma!